Management-rapportage

Te veel management-rapportages bevatten heel veel bladzijden met voornamelijk financiele informatie. Dat is én niet leuk om te lezen én in veel gevallen levert het geen relevante informatie op. Niet doen dus!

Eploy maakt voor u een relevante management-rapportage. Een goede management-rapportage moet voldoen aan de hierna vermelde punten. De punten worden toegelicht met een wat flauw maar beelden voorbeeld.

 

Tijdig

Een rapport moet tijdig zijn. Wat tijdig is hangt af van de feiten en omstandigheden. Maar een signaal dat de melk bedorven is komt altijd te laat. Een management-rapportage moet informatie verstrekken over dat de melk aan het bederven is.

 

Relevant

Ja en dan weet je dat de melk aan het bederven is, dan is het toch ook zinvol om te vermelden hoe dit voorkomen kan worden. Bijvoorbeeld door de melk te verwerken in de pap die geproduceerd moet worden of de melk in de koeling te plaatsen. Dat is relevante informatie.

 

Volledig

Nu we weten wat we kunnen doen om te voorkomen dat de melk bederft is zeer relevant en bruikbare informatie. Maar daarmee hoeft de informatie nog niet volledig te zijn. Immers, kan later blijken dat niet alleen de melk aan het bederven was, maar dat ook de overige ingrediënten voor de pap niet aanwezig was. Dit niet vermelden levert onvolledige informatie, met als gevolg: toch bedorven melk.

 

Leesbaar

Tot slot moet een management-rapportage leesbaar zijn. Want informatie kan tijdig, relevant en volledig zijn, het is pas informatie als we het ook begrijpen.

Een leesbare management-rapportage is niet te dik en biedt visuele ondersteuning.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!