Ondernemingsplan

De basis van uw onderneming staat beschreven in een ondernemingsplan. Hoewel het niet altijd hoeft, heeft het maken van een ondernemingsplan veel voordelen. Want alle facetten van het ondernemen komen aan de orde. Ook de minder leuke dingen komen aan bod. En hoewel de meesten van ons de neiging hebben niet teveel aandacht aan minder leuke dingen te willen besteden, is het toch goed hier vooraf over te hebben nagedacht.

Uit onderzoek naar faillisementen blijkt dat veel ondernemingen stranden omdat de voorbereiding niet goed of volledig was. Een goed ondernemingsplan had dit in veel gevallen kunnen voorkomen.

 

Hulp nodig bij het maken van een ondernemingsplan?

Veel ondernemers zijn doeners; geen schrijvers. Helemaal niet erg dus om het schrijven van een ondernemingsplan geheel of gedeeltelijk uit te besteden. Eploy helpt u met het schrijven van een passend ondernemingsplan. Om kosten te besparen kan onze hulp beperkt zijn, bijvoorbeeld door een door uw gemaakt plan alleen te beoordelen, maar we kunnen ook de hele productie van het ondernemingsplan uit handen nemen. Onze kosten nemen toe naarmate we meer werk verrichten.

Door maatwerk te leveren wordt precies gekeken waar u onze hulp kunt gebruiken en kunnen we u voorbereiden op een goede en succesvolle start van uw onderneming

 

Ons enthousiasme werkt aanstekelijk

Wij vinden het altijd fantastisch om met ondernemers over hun ideeën te praten. Verwacht van ons dat we met u meedenken. U zit in de ‘driver seat’, wij ernaast. Wij geloven in oplossingen en niet in problemen. Maar onze rol is ook om te wijzen op risico’s en bedreigingen. Of hiaten in het plan te signaleren. Als we die zien, dan zullen we dat zeker zeggen.

 

Het doel staat centraal

Een ondernemingsplan dat u primair voor uzelf maakt om het inzicht te vergroten is iets anders dan een ondernemingsplan dat wordt gebruikt om bij de bank financiering te verkrijgen. Ben u voor de onderneming op zoek naar een ‘angel investor’ of wilt  ‘crowd funding’ dan ziet het ondernemingsplan er weer anders uit. Wij houden hier bij het maken van het plan nadrukkelijk rekening mee.

 

Wat staat er in een ondernemingsplan?

Een ondernemingsplan. Wat houdt dat in? Hieronder staat kort de inhoud van een ondernemingsplan beschreven. Eploy neemt bij het maken van een ondernemingsplan de regie in handen, maar het is onvermijdelijk: dit wordt een co-productie.

Samenvatting

Dit onderdeel geeft kort de inhoud van het gehele plan weer. Het hoeft geen betoog: een kritische en geoefende lezer trekt vaak na het lezen van de samenvatting zijn conclusie: lees ik door (heb ik vertrouwen) of stop ik? De samenvatting is daarom het belangrijkste onderdeel van het ondernemingsplan.

Beschrijving van het idee

Wat is het idee van de onderneming? Wat zijn de USP’s van de onderneming? Hier legt u uit wat uw idee is en waarom u rond dit product of deze dienst een bedrijf wilt opzetten. In welke behoefte gaat u voorzien?

Algemene beschrijving van uw bedrijf

Vertel hoe u uw bedrijf organiseert: start u alleen of met anderen? Waar bent u gevestigd? Bent u naast uw onderneming nog in loondienst? Heeft u vergunningen nodig, welke verzekeringen moet u afsluiten, hoe regelt u uw oudedagsvoorziening, hoe verzorgt u uw administratie?

Persoonlijke gegevens en ondernemerskwaliteiten

Met een ondernemingsplan presenteert u uzelf. Vermeld persoonlijke gegevens, ook die van uw eventuele zakenpartner. Denk aan personalia, burgerlijke staat en werkverleden. Zie dit als een klein cv. Vertel ook waarom u ondernemer wilt worden, wat u met uw bedrijf wilt bereiken en wat uw sterke en zwakke kanten zijn. Hoe gaat u zichzelf ontwikkelen als ondernemer? Volgt u opleidingen, laat u zich coachen?

Marketingplan

In het marketingplan moet duidelijk worden hoe u aan uw klanten komt. Beschrijf op welke markt u zich wilt begeven, welke ontwikkelingen u daar ziet, of u daarvan profiteert of er juist tegenin gaat, wie uw concurrenten zijn, wie uw potentiële klanten zijn en hoe u denkt die voor u te gaan winnen.

Financieel plan

Een heel belangrijk onderdeel, maar helaas vaak nogal incompleet en vol met fouten. Hoeveel geld heeft u nodig, waar gaat u het vandaan halen en waar wilt u het voor gebruiken? In het financiële plan laat u in cijfers zien dat uw plan kans van slagen heeft. Bent u op zoek naar investeerders, dan moet u ze met dit gedeelte zien te overtuigen. Gebruik uw gezonde verstand en wees altijd eerlijk! In het financiële plan neemt u een investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en persoonlijke begroting op.