Werkwijze

Onze werkwijze is uniek

De werkwijze van Eploy is uniek. Omdat wij ons gespecialiseerd hebben op een beperkt aantal diensten en transparantie hoog in het vaandel hebben, kunnen wij u vooraf duidelijkheid geven over onze doorlooptijden en onze kosten. Wij werken snel en efficiënt en leveren een concreet – vooraf afgestemd – eindproduct. Hierbij werken wij niet voor u, maar samen met u.

Hoe dit er uit ziet?

Iedere samenwerking start met een kennismaking. De kennismaking is vrijblijvend, maar het doel is dat niet: het is er op gericht om vast te stellen of er over en weer vertrouwen is. Vertrouwen is de basis van een vruchtbare samenwerking.

Na een kennismakingsgesprek besluiten we gezamenlijk of we een samenwerking willen aangaan. Wordt dit door beide partijen bevestigend beantwoord, dan volgt er snel een schriftelijke offerte. In deze offerte staat vermeld hoe onze onderlinge samenwerking eruit zal zien. In overleg kunnen wij deze taakverdeling aanpassen. Wij kunnen veel uit handen nemen, maar kunnen alleen zinvol aan het werk met uw input. In de offerte staat verder vermeld welk eindproduct wij u leveren. Natuurlijk wordt er een uren- en prijsopgave gegeven en tot slot wordt er een planning afgegeven. Zo is duidelijk wanneer u wat en hoe van ons ontvangt. De offerte passen we gezamenlijk zo aan dat deze voor beide partijen akkoord wordt bevonden. Zodra de offerte akkoord is gaan we aan het werk.

We streven altijd naar korte doorlooptijden en pragmatische rapportages. Met focus en gericht op snelle antwoorden en oplossingen.